Unfortunately this page is only available in Dutch, for additional information concerning this subject you can contact us

Beelden voor de Toekomst

Stratix vervult de rol als bureauhoofd binnen het consortium Beelden voor de Toekomst en begeleidt binnen dit kader aanbestedingen voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Het consortium Beelden voor de Toekomst (BvdT) bestaat uit 6 partijen en gaat zich bezig houden met de digitalisering en distributie van het audiovisuele erfgoed van Nederland. De zes deelnemende partijen zijn: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Filmmuseum, het Nationaal Archief, de Vereniging Openbare Bibliotheken, Kennisland en de Centrale Discotheek Rotterdam. Voor de periode 2007 – 2013 heeft de overheid hiervoor uit de FES middelen (Fonds Economische Structuurversterking) € 154 miljoen beschikbaar. De acute dreiging van verval en teloorgang van kwetsbare films en video- en audiobanden wordt hiermee weggenomen. In totaal zullen in dit project 137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s uit de archieven van de instellingen worden gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en middels diensten ontsloten.

Beelden voor de Toekomst


Het project Beelden voor de Toekomst heeft de volgende doelstellingen:

 • het digitaal beschikbaar stellen van cultureel erfgoed van de 20e eeuw aan het onderwijs, het publiek en de creatieve sector;
 • het redden van belangrijk Nederlands cultureel erfgoed van de 20e eeuw voor het te laat is;
 • het vernieuwen van de erfgoedsector en ervoor zorgen dat Nederland voorop loopt met het digitaliseren van erfgoed.

Stratix vervult binnen het consortium de rol van bureauhoofd. Deze rol bestaat uit het verzorgen van de relatie met de subsidiegever, voorbereiden van de vergaderingen van de Directieraad en het coördineren van consortiumbrede onderwerpen.

In het kader van Beelden voor de Toekomst begeleidt Stratix de aanbestedingen voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarbij gaat het om het bepalen van de inrichting en complete uitvoering van de aanbestedingsprocedures voor het verwerven van dienstverlening zoals conservering, digitalisering en encodering van filmmateriaal. Taken die Stratix onder meer uitvoert bestaan uit het ontwerpen en opstellen van het bestek, het verzorgen van de publicatie, het ondersteunen van de beoordeling en het onderhouden van contacten met geďnteresseerde leveranciers.

Stratix Highlights

 • FTTH deployment, overview 1Q2010
  A detailed overview of 'Fibre to the Home' connections in The Netherlands: First province reaches more than 50% homes passed. More…

 • M2M Numbers: Numbers for machines
  On behalf of the Dutch Ministry of Economic Affairs, Stratix investigated the capacity in the number plan for allowing M2M- applications on mobile phone networks. More…

 • Stratix Brief: Bringing Fibre to Business
  Stratix is currently developing a solution for FttH infrastructures which allows for business grade quality optical access and creates a feasible business case for competition in FttH models. More…

 • Next Generation Networks
  On behalf of the International Telecommunications Users Group (INTUG) Stratix composed a position paper on the subject of Next Generation Networks (NGNs). More…