Unfortunately this page is only available in Dutch, for additional information concerning this subject you can contact us

ASTRON / LOFAR-project

Stratix ondersteunt ASTRON in de realisatie van het LOFAR-project en treedt op als managementadviseur voor de organisatie

Positioneringstrategie
In februari 2003 diende het door ASTRON geleide LOFAR-project-consortium haar projectvoorstel in bij de BSIK programmacommissie. Na de wisselende beoordelingen van dit projectvoorstel door de KNAW en het CPB werd duidelijk dat de werkelijke waarde en identiteit van het LOFAR-project onvoldoende duidelijk waren. Het risico dat de projectfinanciering niet gehonoreerd zou worden was aanzienlijk. Tegen deze achtergrond besloot ASTRON samen met Stratix de positioneringstrategie uit te werken en uit te voeren. De expertise op het gebied van elektronische infrastructuren, het BSIK proces en het karakter van grote wetenschapsprojecten, maakte dat Stratix de benodigde ondersteuning kon leveren.

Het ASTRON-Stratix team slaagde er in om in een periode van zes maanden de zichtbaarheid en begrip, bij beslissers en beïnvloeders, van het complexe LOFAR-project naar een hoger niveau te tillen. De positioneringstrategie wierp vruchten af: de waarde en potentie van het project werd met succes overgebracht en publieke en politieke interesse in het project werd zichtbaar. In november 2003 groeide in de politiek de steun voor het project, wat uiteindelijk resulteerde in de kabinetsbeslissing om het LOFAR-project met 52M€ te subsidieren. Het kabinet onderschreef de grote waarde van het project voor de Nederlandse kennisinfrastructuur, de innovatieve ICT-aspecten en de internationale impact.

Astron              Lofar           

Vorming van de Commanditaire Vennootschap (CV)
Een groot project als LOFAR waarin met subsidiegeld naast kennis, een fysiek instrument gerealiseerd wordt, vereist een zorgvuldige juridische inbedding. Stratix heeft ASTRON bijgestaan in de vorming van de commanditaire vennootschap, waarbij zorgvuldigheid en nauwe afstemming met betrokken partijen cruciaal was.

Businessplan LOFAR
Daarnaast heeft Stratix uitwerking gegeven aan het businessplan voor LOFAR ten behoeve van de Belastingdienst. In dit plan is aangegeven op welke wijze LOFAR maatschappelijke en economische spin offs wil gaan genereren inclusief de organisatorische inrichting daarvan.

Subsidieaanvraag
Stratix schreef en begeleidde tevens de additionele subsidie-aanvraag, ingediend en gehonoreerd door de SNN.

Stratix Highlights

 • FTTH deployment, overview 1Q2010
  A detailed overview of 'Fibre to the Home' connections in The Netherlands: First province reaches more than 50% homes passed. More…

 • M2M Numbers: Numbers for machines
  On behalf of the Dutch Ministry of Economic Affairs, Stratix investigated the capacity in the number plan for allowing M2M- applications on mobile phone networks. More…

 • Stratix Brief: Bringing Fibre to Business
  Stratix is currently developing a solution for FttH infrastructures which allows for business grade quality optical access and creates a feasible business case for competition in FttH models. More…

 • Next Generation Networks
  On behalf of the International Telecommunications Users Group (INTUG) Stratix composed a position paper on the subject of Next Generation Networks (NGNs). More…