Unfortunately this page is only available in Dutch, for additional information concerning this subject you can contact us

Marktanalyse Telecom Operator

Stratix voert als onafhankelijk bureau expertopdrachten uit voor telecombedrijven.

Achtergrond
Toezichthouder OPTA heeft bevoegdheden voor het vaststellen van ex-ante maatregelen op onvoldoende concurrerende markten om de concurrentie te bevorderen. Daartoe moet OPTA allereerst via marktanalyses vaststellen welke relevante markten er binnen de totale markt voor telecommunicatiediensten bestaan, en in hoeverre er in ieder van die deelmarkten sprake is van concurrentie.

De markt voor internationale telefonie
Stratix Consulting werd door een telecom operator verzocht een rapport op te stellen over de markt voor internationale telefonie met een bijzondere focus op vaste telefonie en met name de indirecte toegangsmethoden. OPTA werkte op dat moment aan een serie marktanalyses op het gebied van telecommunicatiediensten waarbinnen vaste telefonie, verdeeld in wholesale en retailmarkten, één van de onderzochte markten vormde. OPTA verzocht in de uitgestuurde vragenlijsten aan marktpartijen onder meer om marktonderzoek aan te leveren over de ontwikkelingen op de internationale telefoondienstenmarkt.
Vraag was daarbij welke specifieke diensten tot deze deelmarkten gerekend zouden moeten worden: naast direct verkeer vanaf de vaste aansluiting en de Carrier Select / Carrier Pre-Select dienst zijn er ook diverse indirecte diensten voor internationale telefonie die een substituut voor de directe diensten vormen: belkaarten en internationale discount via 0900-nummers.

Resultaat
Het door Stratix opgeleverde rapport gaf een overzicht van de markt voor uitgaand internationaal telefoonverkeer in de periode 1995 - 2004. Het bood inzicht in de structuur van de wholesalemarkt en de omvang van de retailmarkt , verdeeld over de diverse segmenten van directe en indirecte toegangsmethoden.

Stratix Highlights

 • FTTH deployment, overview 1Q2010
  A detailed overview of 'Fibre to the Home' connections in The Netherlands: First province reaches more than 50% homes passed. More…

 • M2M Numbers: Numbers for machines
  On behalf of the Dutch Ministry of Economic Affairs, Stratix investigated the capacity in the number plan for allowing M2M- applications on mobile phone networks. More…

 • Stratix Brief: Bringing Fibre to Business
  Stratix is currently developing a solution for FttH infrastructures which allows for business grade quality optical access and creates a feasible business case for competition in FttH models. More…

 • Next Generation Networks
  On behalf of the International Telecommunications Users Group (INTUG) Stratix composed a position paper on the subject of Next Generation Networks (NGNs). More…